15
SEP
2020
rtmnu

RTMNU नागपूर विद्यापीठ उन्हाळी परीक्षा 2020 अंतिम वर्ग किंवा सत्राचे नियमित व अनुत्तीर्ण विद्यार्थी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांकरिता सूचना

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या उन्हाळी परीक्षा 2020 निर्देशानुसार बी.ए, बी.एस्सी, एम. ए. ,एमएससी,( टेक्स्टाईल) एल. एल. बी, एल. एल.एम मी च्या अंतिम वर्ग किंवा सत्राच्या नियमित व अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाद्वारे वि
Continue Reading →